Products

USB to RS232 Serial TTL Adapter Cable

USB TO RS232 TTL CONVERTER

Category:

USB to RS232 RS485 Cable


Detail

USB to RS232 Serial TTL Adapter Cable USB-zu-RS232-Seriell-TTL-Adapterkabel
USB to TTL Adapter
USB to Serial Converter
USB TO RS232  TTL CONVERTER
USB to RS232 Serial TTL Adapter Cable

* 5ft. length allows flexible connections.
* Voltage can be set for 3.3V or 5V – Voltage labels on adapter.
* 5-pin terminal block RS232 serial connection for wired applications.
* Fully compatible with USB 1.1 and forward compatible with USB 2.0.
* Dip switch controls are located at the RS232 terminal block for easy access to your voltage setting.
* Built-in a new and original FTDI IC device ‘FT232RL’, which handles all the USB signalling and protocols.
* TTL levels of +5V and +3.3V adjustable design, and draws power directly from your PC/laptop via the USB connection, no need for an external power adapter
* Premier Cable USB to RS232 TTL adapter allows you to control your voltage setting as you need whether 3.3V or 5V is needed.
* Provides access to UART Transmit (Tx), Receive (Rx), RTS#, CTS#, VCC and GND connections; POW(power), RXD/TXD transceiver communication LED indicator design, which can show serial adapter status and data activity at a glance
* 5 Fuß Länge ermöglicht flexible Verbindungen.
* Spannung kann auf 3,3 V oder 5 V eingestellt werden – Spannungsetiketten auf dem Adapter.
* 5-poliger Klemmenblock Serieller RS232-Anschluss für kabelgebundene Anwendungen.
* Voll kompatibel mit USB 1.1 und aufwärtskompatibel mit USB 2.0.
* Die DIP-Schaltersteuerung befindet sich am RS232-Klemmenblock für einen einfachen Zugriff auf Ihre Spannungseinstellung.
* Eingebautes neues und originales FTDI-IC-Gerät ‚FT232RL‘, das alle USB-Signale und -Protokolle verarbeitet.
* TTL-Pegel von +5V und +3,3V einstellbares Design und bezieht Strom direkt von Ihrem PC/Laptop über den USB-Anschluss, kein externes Netzteil erforderlich
* Mit dem Premier Cable USB-zu-RS232-TTL-Adapter können Sie Ihre Spannungseinstellung nach Bedarf steuern, egal ob 3,3 V oder 5 V benötigt werden.
* Bietet Zugriff auf UART Transmit (Tx), Receive (Rx), RTS#, CTS#, VCC und GND-Anschlüsse; POW (Power), RXD/TXD-Transceiver-Kommunikations-LED-Anzeigedesign, das den Status des seriellen Adapters und die Datenaktivität auf einen Blick anzeigen kann
Câble adaptateur série TTL USB vers RS232 Καλώδιο προσαρμογέα USB σε RS232 σειριακό TTL
* La longueur de 5 pieds permet des connexions flexibles.
* La tension peut être réglée sur 3,3 V ou 5 V - Étiquettes de tension sur l'adaptateur.
* Bornier à 5 broches Connexion série RS232 pour les applications filaires.
* Entièrement compatible avec USB 1.1 et compatible avec USB 2.0.
* Les commandes des commutateurs DIP sont situées sur le bornier RS232 pour un accès facile à votre réglage de tension.
* Intégré un nouveau et original dispositif IC FTDI « FT232RL », qui gère tous les protocoles et signalisations USB.
* Niveaux TTL de conception réglable de +5V et +3,3V, et tire l'alimentation directement de votre PC/ordinateur portable via la connexion USB, pas besoin d'adaptateur d'alimentation externe
* L'adaptateur Premier Cable USB vers RS232 TTL vous permet de contrôler votre réglage de tension selon vos besoins, que 3,3 V ou 5 V soient nécessaires.
* Donne accès aux connexions UART Transmit (Tx), Receive (Rx), RTS#, CTS#, VCC et GND; POW (alimentation), conception d'indicateur LED de communication d'émetteur-récepteur RXD/TXD, qui peut afficher l'état de l'adaptateur série et l'activité des données en un coup d'œil
* Το μήκος 5 πόδια επιτρέπει ευέλικτες συνδέσεις.
* Η τάση μπορεί να ρυθμιστεί για 3,3V ή 5V – Ετικέτες τάσης στον προσαρμογέα.
* Σειριακή σύνδεση μπλοκ ακροδεκτών 5 ακίδων RS232 για ενσύρματες εφαρμογές.
* Πλήρως συμβατό με USB 1.1 και συμβατό προς τα εμπρός με USB 2.0.
* Τα χειριστήρια του dip switch βρίσκονται στο μπλοκ ακροδεκτών RS232 για εύκολη πρόσβαση στη ρύθμιση τάσης.
* Ενσωματωμένη μια νέα και πρωτότυπη συσκευή IC FTDI «FT232RL», η οποία χειρίζεται όλη τη σηματοδότηση και τα πρωτόκολλα USB.
* Επίπεδα TTL ρυθμιζόμενης σχεδίασης +5V και +3,3V και αντλεί ενέργεια απευθείας από τον υπολογιστή/φορητό υπολογιστή σας μέσω της σύνδεσης USB, δεν χρειάζεται εξωτερικό τροφοδοτικό
* Ο προσαρμογέας TTL καλωδίου Premier USB σε RS232 σάς επιτρέπει να ελέγχετε τη ρύθμιση τάσης ανάλογα με τις ανάγκες σας, είτε χρειάζεστε 3,3 V ή 5 V.
* Παρέχει πρόσβαση σε συνδέσεις UART Transmit (Tx), Receive (Rx), RTS#, CTS#, VCC και GND. Σχεδίαση ένδειξης LED επικοινωνίας πομποδέκτη POW (ισχύς), RXD/TXD, που μπορεί να δείξει την κατάσταση του σειριακού προσαρμογέα και τη δραστηριότητα δεδομένων με μια ματιά
USB til RS232 seriel TTL adapterkabel USB til RS232 seriell TTL-adapterkabel
* 5 fods længde tillader fleksible forbindelser.
* Spænding kan indstilles til 3,3V eller 5V – Spændingsmærkater på adapter.
* 5-bens klemrække RS232 seriel forbindelse til kablede applikationer.
* Fuldt kompatibel med USB 1.1 og fremadkompatibel med USB 2.0.
* Dip switch-kontroller er placeret på RS232 klemrækken for nem adgang til din spændingsindstilling.
* Indbygget en ny og original FTDI IC-enhed 'FT232RL', som håndterer alle USB-signaler og protokoller.
* TTL-niveauer på +5V og +3,3V justerbart design og trækker strøm direkte fra din pc/laptop via USB-forbindelsen, ingen behov for en ekstern strømadapter
* Premier kabel USB til RS232 TTL adapter giver dig mulighed for at styre din spændingsindstilling, som du har brug for, uanset om der er behov for 3,3V eller 5V.
* Giver adgang til UART Transmit (Tx), Receive (Rx), RTS#, CTS#, VCC og GND forbindelser; POW(power), RXD/TXD transceiver kommunikation LED indikator design, som kan vise seriel adapter status og dataaktivitet med et øjeblik
* 5 fot lengde tillater fleksible tilkoblinger.
* Spenning kan stilles inn for 3,3V eller 5V – Spenningsetiketter på adapter.
* 5-pins rekkeklemme RS232 seriell tilkobling for kablede applikasjoner.
* Fullt kompatibel med USB 1.1 og foroverkompatibel med USB 2.0.
* Dip-bryterkontroller er plassert på RS232-terminalblokken for enkel tilgang til spenningsinnstillingen.
* Innebygd en ny og original FTDI IC-enhet 'FT232RL', som håndterer alle USB-signaler og protokoller.
* TTL-nivåer på +5V og +3.3V justerbar design, og trekker strøm direkte fra din PC/laptop via USB-tilkoblingen, uten behov for en ekstern strømadapter
* Premier Cable USB til RS232 TTL-adapter lar deg kontrollere spenningsinnstillingen etter behov, enten 3,3V eller 5V er nødvendig.
* Gir tilgang til UART Transmit (Tx), Receive (Rx), RTS#, CTS#, VCC og GND tilkoblinger; POW(strøm), RXD/TXD transceiver kommunikasjon LED-indikatordesign, som kan vise seriell adapterstatus og dataaktivitet på et øyeblikk
USB till RS232 seriell TTL-adapterkabel Cable adaptador USB a RS232 serial TTL
* 5 fots längd tillåter flexibla anslutningar.
* Spänning kan ställas in för 3,3V eller 5V – Spänningsetiketter på adaptern.
* 5-stifts plint RS232 seriell anslutning för trådbundna applikationer.
* Fullt kompatibel med USB 1.1 och framåtkompatibel med USB 2.0.
* Dip switch-kontroller finns vid RS232-kopplingsplinten för enkel åtkomst till din spänningsinställning.
* Inbyggd en ny och original FTDI IC-enhet 'FT232RL', som hanterar alla USB-signaler och protokoll.
* TTL-nivåer på +5V och +3,3V justerbar design, och drar ström direkt från din PC/laptop via USB-anslutningen, inget behov av en extern strömadapter
* Premier Cable USB till RS232 TTL-adapter låter dig styra din spänningsinställning som du behöver oavsett om 3,3V eller 5V behövs.
* Ger tillgång till UART Transmit (Tx), Receive (Rx), RTS#, CTS#, VCC och GND-anslutningar; POW(ström), RXD/TXD-transceiverkommunikation LED-indikatordesign, som kan visa seriell adapterstatus och dataaktivitet med en överblick
* 5 pies de largo permite conexiones flexibles.
* El voltaje se puede configurar para 3.3V o 5V - Etiquetas de voltaje en el adaptador.
* Bloque de terminales de 5 pines Conexión serie RS232 para aplicaciones cableadas.
* Totalmente compatible con USB 1.1 y compatible con USB 2.0.
* Los controles de los interruptores DIP están ubicados en el bloque de terminales RS232 para facilitar el acceso a la configuración de voltaje.
* Incorporado un nuevo y original dispositivo FTDI IC "FT232RL", que maneja todas las señales y protocolos USB.
* Niveles TTL de diseño ajustable de + 5V y + 3.3V, y toma energía directamente de su PC / computadora portátil a través de la conexión USB, sin necesidad de un adaptador de corriente externo
* El adaptador Premier Cable USB a RS232 TTL le permite controlar la configuración de voltaje según lo necesite, ya sea que se necesiten 3.3V o 5V.
* Proporciona acceso a las conexiones UART Transmit (Tx), Receive (Rx), RTS #, CTS #, VCC y GND; POW (potencia), diseño de indicador LED de comunicación del transceptor RXD / TXD, que puede mostrar el estado del adaptador en serie y la actividad de datos de un vistazo
Cavo adattatore TTL seriale da USB a RS232 USB para cabo adaptador TTL serial RS232
* 5 piedi di lunghezza consentono connessioni flessibili.
* La tensione può essere impostata per 3,3 V o 5 V – Etichette di tensione sull'adattatore.
* Morsettiera a 5 pin Connessione seriale RS232 per applicazioni cablate.
* Pienamente compatibile con USB 1.1 e compatibile con USB 2.0.
* I comandi dei microinterruttori si trovano sulla morsettiera RS232 per un facile accesso all'impostazione della tensione.
* Integrato un nuovo e originale dispositivo IC FTDI "FT232RL", che gestisce tutti i segnali e i protocolli USB.
* Livelli TTL di +5V e +3,3V design regolabile e preleva energia direttamente dal tuo PC/laptop tramite la connessione USB, senza bisogno di un adattatore di alimentazione esterno
* L'adattatore TTL da USB a RS232 Premier Cable ti consente di controllare l'impostazione della tensione in base alle tue esigenze se sono necessari 3,3 V o 5 V.
* Fornisce l'accesso alle connessioni UART Transmit (Tx), Receive (Rx), RTS#, CTS#, VCC e GND; Design dell'indicatore LED di comunicazione del ricetrasmettitore POW (alimentazione), RXD/TXD, che può mostrare a colpo d'occhio lo stato dell'adattatore seriale e l'attività dei dati
* Comprimento de 1,5 m permite conexões flexíveis.
* A tensão pode ser definida para 3,3 V ou 5 V - etiquetas de tensão no adaptador.
* Conexão serial RS232 do bloco terminal de 5 pinos para aplicações com fio.
* Totalmente compatível com USB 1.1 e compatível com USB 2.0.
* Os controles da chave DIP estão localizados no bloco de terminais RS232 para facilitar o acesso à configuração de tensão.
* Incorporado um novo e original dispositivo FTDI IC ‘FT232RL’, que lida com toda a sinalização e protocolos USB.
* Níveis TTL de design ajustável de + 5V e + 3,3V, e consome energia diretamente do seu PC / laptop por meio da conexão USB, sem necessidade de um adaptador de energia externo
* O cabo Premier USB para adaptador TTL RS232 permite que você controle a configuração de tensão conforme necessário, seja 3,3 V ou 5 V.
* Fornece acesso a conexões UART Transmit (Tx), Receive (Rx), RTS #, CTS #, VCC e GND; POW (energia), design de indicador LED de comunicação do transceptor RXD / TXD, que pode mostrar o status do adaptador serial e a atividade de dados em um relance
USB-RS232-sarjan TTL-sovitinkaapeli USB naar RS232 seriële TTL-adapterkabel
* 5 jalkaa pituus mahdollistaa joustavat liitännät.
* Jännite voidaan asettaa 3,3 V:lle tai 5 V:lle – jännitetarrat sovittimessa.
* 5-nastainen riviliitin RS232-sarjaliitäntä langallisiin sovelluksiin.
* Täysin yhteensopiva USB 1.1:n kanssa ja eteenpäin yhteensopiva USB 2.0:n kanssa.
* Dip-kytkimien säätimet sijaitsevat RS232-liittimessä, jotta jänniteasetukseesi pääsee helposti käsiksi.
* Sisäänrakennettu uusi ja alkuperäinen FTDI IC -laite 'FT232RL', joka käsittelee kaikki USB-signalointi ja -protokollat.
* TTL-tasot +5V ja +3.3V säädettävä rakenne ja ottaa virtaa suoraan tietokoneesta/kannettavasta USB-liitännän kautta, ulkoista virtalähdettä ei tarvita
* Premier Cable USB-RS232 TTL-sovittimen avulla voit ohjata jänniteasetustasi tarpeen mukaan, tarvitaanko 3,3 V tai 5 V.
* Tarjoaa pääsyn UART-lähetykseen (Tx), vastaanottoon (Rx), RTS#-, CTS#-, VCC- ja GND-liitäntöihin; POW(virta), RXD/TXD-lähetin-vastaanottimen tiedonsiirto LED-merkkivalorakenne, joka voi näyttää sarjasovittimen tilan ja datatoiminnan yhdellä silmäyksellä
* De lengte van 5ft maakt flexibele verbindingen mogelijk.
* Spanning kan worden ingesteld op 3,3 V of 5 V – Spanningslabels op adapter.
* 5-pins klemmenblok RS232 seriële aansluiting voor bedrade toepassingen.
* Volledig compatibel met USB 1.1 en voorwaarts compatibel met USB 2.0.
* De bediening van de dipschakelaars bevindt zich op het RS232-aansluitblok voor gemakkelijke toegang tot uw spanningsinstelling.
* Ingebouwd een nieuw en origineel FTDI IC-apparaat 'FT232RL', dat alle USB-signalering en -protocollen afhandelt.
* TTL-niveaus van +5V en +3,3V instelbaar ontwerp, en haalt stroom rechtstreeks van uw pc/laptop via de USB-aansluiting, geen externe voedingsadapter nodig
* Premier Cable USB naar RS232 TTL-adapter stelt u in staat om uw spanningsinstelling te regelen zoals u nodig hebt, of 3,3 V of 5 V nodig is.
* Biedt toegang tot UART Transmit (Tx), Receive (Rx), RTS#, CTS#, VCC en GND-verbindingen; POW (power), RXD / TXD-transceivercommunicatie LED-indicatorontwerp, dat de status van de seriële adapter en gegevensactiviteit in één oogopslag kan weergeven
כבל מתאם USB ל-RS232 טורי TTL USB إلى RS232 Serial TTL Adapter Cable
* אורך 5 רגל מאפשר חיבורים גמישים.
* ניתן להגדיר מתח ל-3.3V או 5V - תוויות מתח על המתאם.
* חיבור טורי עם 5 פינים RS232 עבור יישומים קוויים.
* תואם לחלוטין ל-USB 1.1 ותואם קדימה ל-USB 2.0.
* בקרות מתג הטבילה ממוקמות בבלוק המסוף RS232 לגישה נוחה להגדרת המתח שלך.
* מובנה מכשיר FTDI IC חדש ומקורי 'FT232RL', המטפל בכל האיתות והפרוטוקולים של USB.
* רמות TTL של +5V ו-+3.3V עיצוב מתכוונן, ושואב חשמל ישירות מהמחשב/המחשב הנייד שלך דרך חיבור ה-USB, אין צורך במתאם מתח חיצוני
* מתאם Premier Cable USB ל-RS232 TTL מאפשר לך לשלוט בהגדרות המתח שלך לפי הצורך, בין אם יש צורך ב-3.3V או 5V.
* מספק גישה לחיבורי UART שידור (Tx), קבלה (Rx), RTS#, CTS#, VCC ו-GND; עיצוב מחוון LED לתקשורת מקלט-משדר RXD/TXD, POW(כוח), שיכול להציג במבט חטוף את מצב המתאם הטורי ופעילות הנתונים
* طول 5 أقدام يسمح باتصالات مرنة.
* يمكن ضبط الجهد على 3.3 فولت أو 5 فولت - ملصقات الجهد على المحول.
* اتصال تسلسلي RS232 ذو 5 طرف للتطبيقات السلكية.
* متوافق تمامًا مع USB 1.1 وما بعده متوافق مع USB 2.0.
* توجد أدوات التحكم في مفتاح Dip في كتلة المحطة الطرفية RS232 لسهولة الوصول إلى إعداد الفولت الخاص بك.
* جهاز مدمج جديد وأصلي FTDI IC "FT232RL" ، والذي يتعامل مع جميع إشارات وبروتوكولات USB.
* مستويات TTL + 5V و + 3.3V تصميم قابل للتعديل ، وتستمد الطاقة مباشرة من جهاز الكمبيوتر / الكمبيوتر المحمول عبر اتصال USB ، لا حاجة لمحول طاقة خارجي
* يسمح لك كبل Premier USB إلى RS232 TTL بالتحكم في إعداد الفولت الذي تحتاج إليه سواء كنت بحاجة إلى 3.3 فولت أو 5 فولت.
* يوفر الوصول إلى اتصالات UART Transmit (Tx) و Receive (Rx) و RTS # و CTS # و VCC و GND ؛ POW (الطاقة) ، تصميم مؤشر LED للاتصالات بجهاز الإرسال والاستقبال RXD / TXD ، والذي يمكن أن يعرض حالة المحول التسلسلي ونشاط البيانات في لمحة

 

USB to RS232 Serial TTL Adapter Cable

Leave a Message

Make you smile , is our mission. We are glad to reply all your questions about cables processing or our products. Please fill in the table below. Thank you

Submit