Products

HD15 DB15 Male Female 45 degree angled cable

HD15 DB15 Male Female 45 degree angled cable

Category:

Angled Cables


Detail

HD15 DB15 Male Female 45 degree angled cable HD15 DB15 Männlich Weiblich 45 Grad abgewinkeltes Kabel

HD15 DB15 Male Female 45 degree angled cable
Molded D-Sub Cable, DB15 Male 45 Degree Right Exit Male

Used to Connect D-Sub devices in tight spaces
360 degree fully shielded for protection against EMI/RFI
Wired straight through to connect many serial devices/peripherals
Gold plated contacts provide reliable connections with repeated mating cycles
Molded backshells provide durability and increased strength at cable entry point

HD15 DB15 Männlich Weiblich 45 Grad abgewinkeltes Kabel
Geformtes D-Sub-Kabel, DB15-Stecker, 45-Grad-Ausgang, rechter Ausgang

Wird verwendet, um D-Sub-Geräte auf engstem Raum anzuschließen
360 Grad vollständig abgeschirmt zum Schutz vor EMI/RFI
Direkt verdrahtet, um viele serielle Geräte/Peripheriegeräte anzuschließen
Vergoldete Kontakte bieten zuverlässige Verbindungen mit wiederholten Steckzyklen
Geformte Backshells sorgen für Strapazierfähigkeit und erhöhte Festigkeit am Kabeleinführungspunkt
Câble coudé à 45 degrés HD15 DB15 Mâle Femelle HD15 DB15 Αρσενικό Θηλυκό καλώδιο 45 μοιρών

Câble coudé à 45 degrés HD15 DB15 Mâle Femelle
Câble D-Sub moulé, DB15 Mâle 45 Degrés Sortie Droite Mâle

Utilisé pour connecter des appareils D-Sub dans des espaces restreints
360 degrés entièrement blindé pour une protection contre les EMI/RFI
Câblé directement pour connecter de nombreux périphériques/périphériques série
Les contacts plaqués or fournissent des connexions fiables avec des cycles d'accouplement répétés
Les coques arrière moulées offrent une durabilité et une résistance accrue au point d'entrée du câble

HD15 DB15 Αρσενικό Θηλυκό καλώδιο 45 μοιρών
Μορφοποιημένο καλώδιο D-Sub, DB15 Αρσενικό 45 μοιρών Δεξιά εξόδου Αρσενικό

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών D-Sub σε στενούς χώρους
Πλήρως θωρακισμένο 360 μοιρών για προστασία από EMI/RFI
Συνδέεται απευθείας για να συνδέσετε πολλές σειριακές συσκευές/περιφερειακά
Οι επίχρυσες επαφές παρέχουν αξιόπιστες συνδέσεις με επαναλαμβανόμενους κύκλους ζευγαρώματος
Τα χυτά πίσω κελύφη παρέχουν ανθεκτικότητα και αυξημένη αντοχή στο σημείο εισόδου του καλωδίου
HD15 DB15 Han Hun 45 graders vinklet kabel HD15 DB15 Hann Hunne 45 grader vinklet kabel

HD15 DB15 Han Hun 45 graders vinklet kabel
Støbt D-Sub-kabel, DB15 han 45 graders højre udgang han

Bruges til at forbinde D-Sub-enheder på trange steder
360 grader fuldt afskærmet for beskyttelse mod EMI/RFI
Kablet lige igennem for at forbinde mange serielle enheder/perifere enheder
Forgyldte kontakter giver pålidelige forbindelser med gentagne parringscyklusser
Støbte bagskaller giver holdbarhed og øget styrke ved kabelindgangspunktet

HD15 DB15 Hann Hunne 45 grader vinklet kabel
Støpt D-Sub-kabel, DB15 hann 45 grader høyre utgang hann

Brukes til å koble til D-Sub-enheter på trange steder
360 grader fullstendig skjermet for beskyttelse mot EMI/RFI
Kablet rett gjennom for å koble til mange serielle enheter/periferiutstyr
Gullbelagte kontakter gir pålitelige forbindelser med gjentatte paringssykluser
Støpte bakskall gir holdbarhet og økt styrke ved kabelinnføringspunktet
HD15 DB15 Hane Hona 45 graders vinklad kabel Cable en ángulo de 45 grados HD15 DB15 Macho Hembra

HD15 DB15 Hane Hona 45 graders vinklad kabel
Gjuten D-Sub-kabel, DB15 hane 45 grader höger utgång hane

Används för att ansluta D-Sub-enheter i trånga utrymmen
360 grader helt skärmad för skydd mot EMI/RFI
Kopplad rakt igenom för att ansluta många seriella enheter/kringutrustningar
Guldpläterade kontakter ger tillförlitliga anslutningar med upprepade parningscykler
Gjutna bakskal ger hållbarhet och ökad styrka vid kabelinföringspunkten

Cable en ángulo de 45 grados HD15 DB15 Macho Hembra
Cable D-Sub moldeado, macho DB15 macho de salida derecha de 45 grados

Se utiliza para conectar dispositivos D-Sub en espacios reducidos
360 grados totalmente blindado para protección contra EMI / RFI
Cableado directamente para conectar muchos dispositivos / periféricos en serie
Los contactos chapados en oro brindan conexiones confiables con ciclos de acoplamiento repetidos
Las carcasas traseras moldeadas brindan durabilidad y mayor resistencia en el punto de entrada del cable
Cavo angolato a 45 gradi HD15 DB15 maschio femmina HD15 DB15 Macho Fêmea Cabo em ângulo de 45 graus

Cavo angolato a 45 gradi HD15 DB15 maschio femmina
Cavo D-Sub sagomato, maschio DB15 maschio uscita 45 gradi destra

Utilizzato per collegare dispositivi D-Sub in spazi ristretti
360 gradi completamente schermati per la protezione contro EMI/RFI
Cablato direttamente per collegare molti dispositivi/periferiche seriali
I contatti placcati in oro forniscono connessioni affidabili con cicli di accoppiamento ripetuti
I gusci posteriori sagomati garantiscono durata e maggiore resistenza nel punto di ingresso del cavo

HD15 DB15 Macho Fêmea Cabo em ângulo de 45 graus
Cabo D-Sub Moldado, DB15 Macho Macho de 45 Graus de Saída Direita

Usado para conectar dispositivos D-Sub em espaços apertados
360 graus totalmente blindado para proteção contra EMI / RFI
Com fio direto para conectar muitos dispositivos / periféricos seriais
Contatos banhados a ouro fornecem conexões confiáveis ​​com ciclos repetidos de acasalamento
Cascas traseiras moldadas fornecem durabilidade e maior resistência no ponto de entrada do cabo
HD15 DB15 uros naaras 45 asteen kulmassa oleva kaapeli HD15 DB15 Man Vrouw 45 graden haakse kabel

HD15 DB15 uros naaras 45 asteen kulmassa oleva kaapeli
Valettu D-Sub-kaapeli, DB15 uros 45 asteen oikea ulostulo uros

Käytetään D-Sub-laitteiden liittämiseen ahtaissa tiloissa
360 astetta täysin suojattu suojaa EMI/RFI:ltä
Johdotettu suoraan useiden sarjalaitteiden/oheislaitteiden liittämiseen
Kullatut koskettimet tarjoavat luotettavat liitännät toistuvilla paritusjaksoilla
Valetut takakuoret tarjoavat kestävyyttä ja lisää lujuutta kaapelin sisääntulokohdassa

HD15 DB15 Man Vrouw 45 graden haakse kabel
Gegoten D-Sub-kabel, DB15 mannelijk 45 graden rechts uitgang mannelijk

Wordt gebruikt om D-Sub-apparaten in krappe ruimtes aan te sluiten
360 graden volledig afgeschermd voor bescherming tegen EMI/RFI
Direct bedraad om veel seriële apparaten/randapparatuur aan te sluiten
Vergulde contacten zorgen voor betrouwbare verbindingen met herhaalde paringscycli
Gegoten backshells zorgen voor duurzaamheid en verhoogde sterkte bij kabelinvoer
HD15 DB15 זכר נקבה כבל בזווית של 45 מעלות HD15 DB15 ذكر أنثى بزاوية 45 درجة كابل

HD15 DB15 זכר נקבה כבל בזווית של 45 מעלות
כבל D-Sub יצוק, DB15 זכר 45 מעלות יציאה ימינה

משמש לחיבור התקני D-Sub במקומות צרים
360 מעלות מוגן מלא להגנה מפני EMI/RFI
חוטי ישר לחיבור התקנים טוריים/ציוד היקפי רבים
מגעים מצופים זהב מספקים חיבורים אמינים עם מחזורי הזדווגות חוזרים
קונכיות אחוריות מעוצבות מספקות עמידות וחוזק מוגבר בנקודת הכניסה לכבל

HD15 DB15 ذكر أنثى بزاوية 45 درجة كابل
كابل D-Sub مصبوب ، DB15 ذكر 45 درجة خروج الأيمن ذكر

تستخدم لتوصيل أجهزة D-Sub في المساحات الضيقة
360 درجة محمية بالكامل للحماية من EMI / RFI
سلكي مباشرة لتوصيل العديد من الأجهزة التسلسلية / الأجهزة الطرفية
توفر جهات الاتصال المطلية بالذهب اتصالات موثوقة مع دورات تزاوج متكررة
توفر الأغطية الخلفية المصبوبة المتانة والقوة المتزايدة عند نقطة دخول الكابل

HD15 DB15 Male Female 45 degree angled cable 

Leave a Message

Make you smile , is our mission. We are glad to reply all your questions about cables processing or our products. Please fill in the table below. Thank you

Submit