Products

Dual USB 3.1 type C Male to Female Flush Mount Cable

USB3.1 Type C Panel Mount cable

Category:

Round Panel Mount Cables


Detail

Dual USB 3.1 type C Male to Female Flush Mount Cable  Dual USB 3.1 Typ C Stecker auf Buchse Flush Mount Kabel
Dual USB Extension Flush Dash Panel Mount Cable
USB3.1 Type C Panel Mount cable
USB3.1 Type C Panel Mount connector
Dual USB 3.1 type C Male to Female Flush Mount Cable
Dual USB 3.1 type C Male to Female Flush Mount Car Mount Extension Cable for Car Truck Boat Motorcycle Dashboard 10Gbps
This car flush mount cable design for car,boat and motorcycle, type C 3.1 male to female extension flush panel mount waterproof cable.
Type c 3.1 male to female car mount cable can be used above the base of the car's dashboard or on the other dashboard,such as boat,motorcycle
Use an existing hole or cut a hole on your dashboard and clip in the socket to flush mount it to your vehicle's,boat’s and motors.
Ideal for extend and accomplish the data transfer in your car, boat, motorcycle, support very easy access to your accessory inputs
Specification
3ft 1M length cable with mounting socket panel
Up to 10Gbps
Hole-cutting Size 29mm
Dual-USB-Verlängerungskabel für bündige Armaturenbrettmontage

USB3.1 Typ C Panel Mount Kabel
USB3.1 Typ C Anschluss für Schalttafeleinbau
Dual USB 3.1 Typ C Stecker auf Buchse Flush Mount Kabel
Dual USB 3.1 Typ C Stecker auf Buchse Unterputz Autohalterung Verlängerungskabel für Auto LKW Boot Motorrad Armaturenbrett 10 Gbit/s
Dieses Auto-Unterputzkabel-Design für Auto, Boot und Motorrad, Typ C 3.1-Stecker auf Buchse, wasserdichtes Kabel zur Unterputzmontage.
Typ c 3.1-Stecker-auf-Buchse-Autohalterungskabel kann über der Unterseite des Armaturenbretts des Autos oder auf dem anderen Armaturenbrett, wie Boot, Motorrad, verwendet werden
Verwenden Sie ein vorhandenes Loch oder schneiden Sie ein Loch in Ihr Armaturenbrett und klemmen Sie die Buchse ein, um es bündig an Ihrem Fahrzeug, Boot und Motor zu montieren.
Ideal zum Erweitern und Durchführen der Datenübertragung in Ihrem Auto, Boot, Motorrad, unterstützt einen sehr einfachen Zugriff auf Ihre Zubehöreingänge

Spezifikation
3 Fuß 1 m langes Kabel mit Montagebuchsenpanel
Bis zu 10 Gbit/s
Lochgröße 29mm
Câble double USB 3.1 type C mâle à femelle pour montage encastré Διπλό καλώδιο σύνδεσης USB 3.1 τύπου C από αρσενικό σε θηλυκό
Câble de montage sur panneau de tableau de bord à double extension USB
Câble de montage sur panneau USB3.1 de type C
Connecteur de montage sur panneau USB3.1 de type C
Câble double USB 3.1 type C mâle à femelle pour montage encastré
Double USB 3.1 type C mâle à femelle câble d'extension de support de voiture à montage encastré pour tableau de bord de moto de bateau de camion de voiture 10 Gbps
Cette conception de câble de montage encastré pour voiture, bateau et moto, type C 3.1 mâle à femelle, câble étanche à montage sur panneau encastré.
Le câble de montage de voiture mâle à femelle de type c 3.1 peut être utilisé au-dessus de la base du tableau de bord de la voiture ou sur l'autre tableau de bord, tel qu'un bateau, une moto
Utilisez un trou existant ou découpez un trou sur votre tableau de bord et clipsez la prise pour le monter de manière encastrée sur votre véhicule, votre bateau et vos moteurs.
Idéal pour étendre et accomplir le transfert de données dans votre voiture, bateau, moto, supporte un accès très facile à vos entrées accessoires
spécification
Câble de 3 pieds et 1 m de longueur avec panneau de prises de montage
Jusqu'à 10 Gbit/s
Taille de trou de coupe 29mm
Καλώδιο στήριξης διπλής επέκτασης USB Flush Dash Panel Mount
Καλώδιο βάσης USB3.1 τύπου C
Υποδοχή βάσης USB3.1 τύπου C
Διπλό καλώδιο σύνδεσης USB 3.1 τύπου C από αρσενικό σε θηλυκό
Διπλό καλώδιο USB 3.1 τύπου C, αρσενικό σε θηλυκό, Flush mount, βάση στήριξης αυτοκινήτου, για ταμπλό μοτοσικλέτας φορτηγού αυτοκινήτου 10Gbps
Αυτό το σχέδιο καλωδίου χωνευτής βάσης αυτοκινήτου για αυτοκίνητο, σκάφος και μοτοσικλέτα, τύπου C 3.1 αρσενικό σε θηλυκό αδιάβροχο καλώδιο προέκτασης χωνευτής βάσης πάνελ.
Το καλώδιο βάσης αυτοκινήτου τύπου c 3.1 αρσενικό σε θηλυκό μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από τη βάση του ταμπλό του αυτοκινήτου ή στο άλλο ταμπλό, όπως σκάφος, μοτοσικλέτα
Χρησιμοποιήστε μια υπάρχουσα τρύπα ή κόψτε μια τρύπα στο ταμπλό σας και στερεώστε την στην υποδοχή για να την τοποθετήσετε στο όχημά σας, στο σκάφος και στους κινητήρες σας.
Ιδανικό για επέκταση και ολοκλήρωση της μεταφοράς δεδομένων στο αυτοκίνητο, το σκάφος, τη μοτοσικλέτα σας, υποστηρίζει πολύ εύκολη πρόσβαση στις εισόδους των αξεσουάρ σας
Προσδιορισμός
Καλώδιο μήκους 3 ποδιών 1M με πάνελ υποδοχής τοποθέτησης
Έως 10 Gbps
Μέγεθος κοπής τρύπας 29 mm
Dobbelt USB 3.1 type C han-til-hun Flush Mount-kabel Dobbel USB 3.1 type C hann-til-hun-innfelt kabel
Dual USB Extension Flush Dash Panel Mount Kabel
USB3.1 Type C panelmonteringskabel
USB3.1 Type C Panel Mount-stik
Dobbelt USB 3.1 type C han-til-hun-kabel til flushmount
Dual USB 3.1 type C han til hun flush Mount bilmonteret forlængerkabel til bil lastbil båd motorcykel instrumentbræt 10 Gbps
Dette bil-forsænkede kabeldesign til bil, båd og motorcykel, type C 3.1 han-til-hun-forlænger vandtæt kabel.
Type c 3.1 han til hun bilmonteringskabel kan bruges over bunden af ​​bilens instrumentbræt eller på det andet instrumentbræt, såsom båd, motorcykel
Brug et eksisterende hul eller klip et hul på dit instrumentbræt og klip fatningen i for at planmontere det på dit køretøjs, bådens og motorerne.
Ideel til at udvide og udføre dataoverførsel i din bil, båd, motorcykel, understøtter meget nem adgang til dine tilbehørsindgange
Specifikation
3 fod 1M længde kabel med monteringsstikpanel
Op til 10 Gbps
Hulskæring størrelse 29mm
Dual USB Extension Flush Dash Panel Mount-kabel
USB3.1 Type C Panelmontert kabel
USB3.1 Type C Panel Mount-kontakt
Dobbel USB 3.1 type C hann-til-hun-innfelt kabel
Dobbel USB 3.1 type C hann til hunn innfelt bilfeste skjøtekabel for bil lastebil båt motorsykkel Dashboard 10 Gbps
Denne innfellingsmonterte kabeldesignen for bil, båt og motorsykkel, type C 3.1 hann-til-hun-forlengelseskabel for innfelt panelmontering, vanntett kabel.
Type c 3.1 hann-til-hun-bilmonteringskabel kan brukes over bunnen av bilens dashbord eller på det andre dashbordet, for eksempel båt, motorsykkel
Bruk et eksisterende hull eller skjær et hull på dashbordet og klips i kontakten for å montere den inn i kjøretøyet, båten og motorene.
Ideell for å utvide og gjennomføre dataoverføringen i bilen, båten, motorsykkelen din, støtte veldig enkel tilgang til tilbehørsinngangene dine
Spesifikasjon
3 fot 1M lang kabel med monteringskontaktpanel
Opptil 10 Gbps
Hullskjæringsstørrelse 29mm
Dubbel USB 3.1 typ C hane till hona infälld kabel Cable de montaje empotrado dual USB 3.1 tipo C macho a hembra
Dual USB Extension Flush Dash Panel Monteringskabel
USB3.1 Typ C Panelmonterad kabel
USB3.1 Typ C Panelmonterad kontakt
Dubbel USB 3.1 typ C hane till hona infälld kabel
Dubbel USB 3.1 typ C hane till hona infälld bilmonterad förlängningskabel för bil lastbil båt motorcykel instrumentbräda 10 Gbps
Denna infällda kabeldesign för bil, båt och motorcykel, typ C 3.1 hane till hona förlängningskabel för infälld panelmonterad vattentät kabel.
Typ c 3.1 hane till hona bilmonteringskabel kan användas ovanför basen av bilens instrumentbräda eller på den andra instrumentbrädan, som båt, motorcykel
Använd ett befintligt hål eller skär ett hål på din instrumentbräda och klämma fast uttaget för att planmontera det på ditt fordon, båtar och motorer.
Idealisk för att utöka och genomföra dataöverföringen i din bil, båt, motorcykel, stöder mycket enkel åtkomst till dina tillbehörsingångar
Specifikation
3 fot 1M kabel med monteringsuttagspanel
Upp till 10 Gbps
Hålskärningsstorlek 29mm
Cable de montaje en panel de tablero empotrado con extensión USB doble
Cable de montaje en panel USB3.1 tipo C
Conector de montaje en panel USB3.1 tipo C
Cable de montaje empotrado dual USB 3.1 tipo C macho a hembra
Cable de extensión de montaje empotrado macho a hembra USB 3.1 tipo C dual para coche, camión, barco, motocicleta, tablero de 10 Gbps
Este diseño de cable de montaje empotrado para automóvil para automóvil, barco y motocicleta, tipo C 3.1 cable impermeable de montaje en panel empotrado de extensión macho a hembra.
El cable de montaje en automóvil tipo c 3.1 macho a hembra se puede usar sobre la base del tablero del automóvil o en el otro tablero, como un bote, una motocicleta
Utilice un orificio existente o corte un orificio en el tablero de instrumentos y enganche el enchufe para empotrarlo en los motores, embarcaciones y vehículos de su vehículo.
Ideal para extender y lograr la transferencia de datos en su automóvil, bote, motocicleta, admite un acceso muy fácil a sus entradas de accesorios
Especificación
Cable de 3 pies y 1 m de longitud con panel de enchufe de montaje
Hasta 10 Gbps
Tamaño de corte de agujero 29 mm
Cavo per montaggio a incasso doppio USB 3.1 tipo C maschio-femmina Cabo Dual USB 3.1 Tipo C Macho para Fêmea Flush Mount
Cavo per montaggio a pannello per cruscotto a filo con doppia estensione USB
Cavo USB 3.1 tipo C per montaggio a pannello
Connettore USB3.1 tipo C per montaggio a pannello
Cavo per montaggio a incasso doppio USB 3.1 tipo C maschio-femmina
Cavo di prolunga per montaggio a incasso doppio USB 3.1 tipo C maschio a femmina per cruscotto per auto camion barca 10 Gbps
Questo design del cavo per montaggio a incasso per auto per auto, barca e moto, cavo impermeabile di tipo C 3.1 da maschio a femmina per montaggio a incasso su pannello.
Il cavo di montaggio per auto da maschio a femmina di tipo c 3.1 può essere utilizzato sopra la base del cruscotto dell'auto o sull'altro cruscotto, come barca, moto
Usa un foro esistente o pratica un foro sul cruscotto e aggancia la presa per montarlo a filo sul veicolo, sulla barca e sui motori.
Ideale per estendere e realizzare il trasferimento dei dati in auto, barca, moto, supporta un accesso molto semplice agli ingressi degli accessori
Specifiche
Cavo di lunghezza 3 piedi 1 M con pannello presa di montaggio
Fino a 10 Gbps
Dimensione foro 29mm
Cabo de montagem de painel de painel de dupla extensão USB embutido

Cabo de montagem em painel USB3.1 Tipo C
Conector de montagem em painel USB3.1 Tipo C
Cabo Dual USB 3.1 Tipo C Macho para Fêmea Flush Mount
Dual USB 3.1 tipo C Macho para Fêmea Cabo de extensão de montagem embutida em carro para carro, caminhão, barco, motocicleta, painel 10 Gbps
Este projeto de cabo de montagem embutida em carro para carro, barco e motocicleta, tipo C 3.1 macho para fêmea, cabo à prova d'água de montagem embutida em painel.
O cabo de montagem do carro tipo c 3.1 macho para fêmea pode ser usado acima da base do painel do carro ou em outro painel, como barco, motocicleta
Use um orifício existente ou corte um orifício no painel e prenda-o no soquete para encaixá-lo no seu veículo, barco e motores.
Ideal para estender e realizar a transferência de dados em seu carro, barco, motocicleta, suporte de acesso muito fácil para suas entradas de acessórios

Especificação
Cabo de 3 pés 1M de comprimento com painel de encaixe de montagem
Até 10 Gbps
Tamanho de corte de orifício 29 mm
Dual USB 3.1 Type C uros-naaras uppoasennuskaapeli Dubbele USB 3.1 type C mannelijke naar vrouwelijke inbouwkabel
Dual USB Extension Flush Dash Panel Mount Kaapeli

USB3.1 Type C -paneeliasennuskaapeli
USB3.1 Type C -paneeliliitin
Kaksois-USB 3.1 C-tyypin uros-naaras uppoasennuskaapeli
Kaksois-USB 3.1 Type C uros-naaras uppoasennettava autoteline-jatkokaapeli auton kuorma-auton moottoripyörän kojelautaan 10 Gbps
Tämä autoon, veneeseen ja moottoripyörään tarkoitettu uppoasennuskaapeli, tyyppi C 3.1 uros-naaras jatke uppoasennuspaneeliin asennettava vedenpitävä kaapeli.
Tyypin c 3.1 uros-naaras autokiinnityskaapelia voidaan käyttää auton kojelaudan pohjan yläpuolella tai toisessa kojelaudassa, kuten veneessä, moottoripyörässä
Käytä olemassa olevaa reikää tai leikkaa reikä kojelautaan ja kiinnitä se pistorasiaan ajoneuvosi, veneesi ja moottoreiden uppoasentamiseksi.
Ihanteellinen tiedonsiirron laajentamiseen ja suorittamiseen autossa, veneessä, moottoripyörässä, tukee erittäin helppoa pääsyä lisävarustetuloihisi

Erittely
3 jalkaa 1 m pitkä kaapeli asennuspaneelilla
Jopa 10 Gbps
Reiän koko 29mm
Dubbele USB-verlengkabel voor verzonken dashboardmontage

USB3.1 Type C Paneelmontagekabel
USB3.1 Type C Paneelmontage-connector
Dubbele USB 3.1 type C mannelijke naar vrouwelijke inbouwkabel
Dual USB 3.1 type C Man-vrouw Inbouw Auto Mount Verlengkabel voor Auto Vrachtwagen Boot Motorfiets Dashboard 10Gbps
Dit auto-inbouwkabelontwerp voor auto, boot en motorfiets, type C 3.1 mannelijk naar vrouwelijk verlengstuk voor inbouwpaneelmontage waterdichte kabel.
Type c 3.1 man-vrouw kabel voor automontage kan worden gebruikt boven de basis van het dashboard van de auto of op het andere dashboard, zoals een boot, motorfiets
Gebruik een bestaand gat of knip een gat in uw dashboard en klem het stopcontact vast om het vlak op uw voertuig, boot en motoren te monteren.
Ideaal voor het uitbreiden en uitvoeren van de gegevensoverdracht in uw auto, boot, motorfiets, ondersteuning van zeer gemakkelijke toegang tot uw accessoire-ingangen

Specificatie
3ft 1M lange kabel met montagecontactpaneel
Tot 10 Gbps
Gatenzaagmaat 29 mm
כבל USB 3.1 כפול מסוג C זכר לנקבה كابل USB 3.1 مزدوج من النوع C ذكر إلى أنثى
כבל USB Extension Flush Dash להתקנה בלוח כפול

כבל USB3.1 סוג C להרכבה ללוח
מחבר USB3.1 סוג C לפאנל
כבל USB 3.1 כפול מסוג C זכר לנקבה
USB כפול 3.1 סוג C זכר לנקבה כבל מאריך מאריך לרכב הרכבה לרכב משאית סירת אופנוע לוח מחוונים 10Gbps
עיצוב כבל סומק לרכב זה לרכב, סירה ואופנוע, כבל עמיד למים מסוג C 3.1 זכר לנקבה.
ניתן להשתמש בכבל הרכבה לרכב מסוג C 3.1 זכר לנקבה מעל בסיס לוח המחוונים של המכונית או על לוח המחוונים האחר, כגון סירה, אופנוע
השתמש בחור קיים או חתוך חור בלוח המחוונים שלך ותפס את השקע כדי להרכיב אותו בצורה חלקה לרכב, לסירה ולמנועים שלך.
אידיאלי להרחבת וביצוע העברת הנתונים במכונית, בסירה, באופנוע שלך, תמיכה בגישה קלה מאוד לכניסות האביזרים שלך

מִפרָט
כבל באורך 3 רגל באורך 1M עם פאנל שקע הרכבה
עד 10Gbps
גודל חיתוך חורים 29 מ"מ
كابل USB مزدوج لتمديد لوحة التوصيل المتدفقة
كابل USB3.1 من النوع C.
موصل تثبيت لوحة USB3.1 من النوع C.
كابل USB 3.1 مزدوج من النوع C ذكر إلى أنثى
المزدوج USB 3.1 نوع C ذكر إلى أنثى فلوش جبل سيارة تمديد جبل كابل لشاحنة سيارة قارب دراجة نارية لوحة القيادة 10Gbps
تصميم كبل تثبيت السيارة هذا للسيارة والقارب والدراجة النارية ، نوع C 3.1 ذكر إلى أنثى تمديد لوحة دافق جبل كابل مقاوم للماء.
يمكن استخدام كابل تثبيت السيارة من النوع c 3.1 من الذكور إلى الإناث فوق قاعدة لوحة القيادة في السيارة أو على لوحة القيادة الأخرى ، مثل القارب والدراجة النارية
استخدم ثقبًا موجودًا أو اقطع ثقبًا في لوحة العدادات وقم بمشبك في المقبس لتثبيته في مركبتك وقاربك ومحركاتك.
مثالي لتمديد وإنجاز نقل البيانات في سيارتك أو قاربك أو دراجتك النارية ، ودعم الوصول السهل جدًا إلى مدخلات الملحقات الخاصة بك
تخصيص
كابل بطول 3 أقدام و 1 متر مع لوحة مقبس تركيب
تصل إلى 10 جيجابت في الثانية
حجم ثقب الفتحة 29 مم 

Dual USB 3.1 type C Male to Female Flush Mount Cable 

Leave a Message

Make you smile , is our mission. We are glad to reply all your questions about cables processing or our products. Please fill in the table below. Thank you

Submit