Products

Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet Cable

Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet Cable

Category:

RJ12 RJ45 Cables


Detail

Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet Cable    Ultra Slim Up-Winkel Cat6a Ethernet-Kabel

Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet Cable

Ultra Slim Cat6a Ethernet cable
Left Angle UTP Network Patch Cable
Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet Cable  
Ultra Slim Cat6a Ethernet Short Cable OD 2.8mm
Ultra Slim Cat6 Ethernet Cable RJ45 Left to Right Angled
Ultra Slim Cat6 Ethernet Cable RJ45 Right Angle UTP Network Cable Patch Cord 90 Degree Cat6a Lan Cables 
The ultra-thin design (OD:2.8mm,32 AWG)provides an ideal solution for high-density wiring (for example, hidden in carpets and corners) to save space more reasonably.
Gold-plated connector,double shielded,pure copper conductor,the 4 pairs of twisted-pair wires are separated by cross-insulation,effectively reducing crosstalk, noise and interference.UL Listed to ensure more reliable use at home and office.
Support bandwidth up to 500MHz & Transmitting data at speeds up to 10Gbps,providing high-speed transmission for online games, movie watching, server applications,cloud computing, video surveillance and video streaming.

Ultra Slim Up-Winkel Cat6a Ethernet-Kabel

Ultraflaches Cat6a-Ethernet-Kabel
Linkes Winkel-UTP-Netzwerk-Patchkabel
Ultra Slim Up-Winkel Cat6a Ethernet-Kabel
Ultra Slim Cat6a Ethernet Kurzes Kabel OD 2.8mm
Ultraflaches Cat6-Ethernet-Kabel RJ45 von links nach rechts abgewinkelt
Ultra Slim Cat6 Ethernet Kabel RJ45 Rechtwinkliges UTP Netzwerkkabel Patchkabel 90 Grad Cat6a Lan Kabel
Das ultradünne Design (OD: 2,8 mm, 32 AWG) bietet eine ideale Lösung für hochdichte Verkabelungen (z. B. versteckt in Teppichen und Ecken), um mehr Platz zu sparen.
Vergoldeter Stecker, doppelt abgeschirmt, reiner Kupferleiter, die 4 Paare von Twisted-Pair-Kabeln sind durch Kreuzisolierung getrennt, wodurch Übersprechen, Rauschen und Interferenzen effektiv reduziert werden. UL-gelistet, um eine zuverlässigere Verwendung zu Hause und im Büro zu gewährleisten.
Unterstützt eine Bandbreite von bis zu 500 MHz und überträgt Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und bietet eine Hochgeschwindigkeitsübertragung für Online-Spiele, Filmwiedergabe, Serveranwendungen, Cloud-Computing, Videoüberwachung und Videostreaming.
Câble Ethernet Cat6a à angle ultra mince Ultra Slim Up Angle Cat6a Καλώδιο Ethernet

Câble Ethernet Cat6a à angle ultra mince

Câble Ethernet ultra fin Cat6a
Câble de raccordement réseau UTP à angle gauche
Câble Ethernet Cat6a à angle ultra mince
Câble Ethernet ultra mince Cat6a OD 2.8mm
Câble Ethernet Cat6 ultra mince RJ45 coudé de gauche à droite
Câble Ethernet Cat6 ultra mince RJ45 Cordon de raccordement de câble réseau UTP à angle droit Câbles LAN Cat6a à 90 degrés
La conception ultra-mince (OD: 2,8 mm, 32 AWG) offre une solution idéale pour le câblage haute densité (par exemple, caché dans les tapis et les coins) pour économiser de l'espace de manière plus raisonnable.
Connecteur plaqué or, double blindage, conducteur en cuivre pur, les 4 paires de fils à paire torsadée sont séparées par une isolation croisée, réduisant efficacement la diaphonie, le bruit et les interférences. Listé UL pour assurer une utilisation plus fiable à la maison et au bureau.
Prend en charge la bande passante jusqu'à 500 MHz et la transmission de données à des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s, offrant une transmission à haute vitesse pour les jeux en ligne, le visionnage de films, les applications serveur, le cloud computing, la surveillance vidéo et le streaming vidéo.

Ultra Slim Up Angle Cat6a Καλώδιο Ethernet

Ultra Slim καλώδιο Ethernet Cat6a
Καλώδιο ενημέρωσης κώδικα δικτύου UTP αριστερής γωνίας
Ultra Slim Up Angle Cat6a Καλώδιο Ethernet
Ultra Slim Cat6a Ethernet κοντό καλώδιο OD 2,8mm
Ultra Slim Cat6 Καλώδιο Ethernet RJ45 Γωνία από αριστερά προς τα δεξιά
Ultra Slim Καλώδιο Ethernet Cat6 RJ45 Ορθή γωνία καλωδίου δικτύου UTP Patch καλώδιο 90 μοιρών Cat6a Lan
Η εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση (OD: 2,8 mm, 32 AWG) παρέχει μια ιδανική λύση για καλωδιώσεις υψηλής πυκνότητας (για παράδειγμα, κρυμμένες σε χαλιά και γωνίες) για πιο λογική εξοικονόμηση χώρου.
Επιχρυσωμένος σύνδεσμος, διπλή θωράκιση, αγωγός καθαρού χαλκού, τα 4 ζεύγη συρμάτων συνεστραμμένου ζεύγους χωρίζονται με διασταυρούμενη μόνωση, μειώνοντας αποτελεσματικά την αλληλεπίδραση, τον θόρυβο και τις παρεμβολές. Καταχωρίστηκε στην UL για πιο αξιόπιστη χρήση στο σπίτι και στο γραφείο.
Υποστήριξη εύρους ζώνης έως 500 MHz & Μετάδοση δεδομένων σε ταχύτητες έως 10 Gbps, παρέχοντας μετάδοση υψηλής ταχύτητας για online παιχνίδια, παρακολούθηση ταινιών, εφαρμογές διακομιστή, υπολογιστικό νέφος, παρακολούθηση βίντεο και ροή βίντεο.
Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet-kabel Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet-kabel

Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet-kabel

Ultra Slim Cat6a Ethernet-kabel
Venstre vinkel UTP-netværkspatchkabel
Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet-kabel
Ultra Slim Cat6a Ethernet kort kabel OD 2,8 mm
Ultra Slim Cat6 Ethernet-kabel RJ45 Venstre til højre vinklet
Ultra Slim Cat6 Ethernet-kabel RJ45 retvinklet UTP-netværkskabel Patch-ledning 90 grader Cat6a Lan-kabler
Det ultratynde design (OD:2,8 mm, 32 AWG) giver en ideel løsning til ledninger med høj tæthed (for eksempel skjult i tæpper og hjørner) for at spare plads mere rimeligt.
Forgyldt stik, dobbeltskærmet, ren kobberleder, de 4 par parsnoede ledninger er adskilt af krydsisolering, hvilket effektivt reducerer krydstale, støj og interferens. UL-listet for at sikre mere pålidelig brug i hjemmet og på kontoret.
Understøtter båndbredde op til 500MHz & Transmission af data ved hastigheder op til 10Gbps, giver højhastighedstransmission til onlinespil, filmvisning, serverapplikationer, cloud computing, videoovervågning og videostreaming.

Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet-kabel

Ultra Slim Cat6a Ethernet-kabel
Venstre vinkel UTP-nettverkspatchkabel
Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet-kabel
Ultra Slim Cat6a Ethernet kort kabel OD 2,8 mm
Ultra Slim Cat6 Ethernet-kabel RJ45 venstre til høyre vinklet
Ultra Slim Cat6 Ethernet-kabel RJ45 rettvinklet UTP nettverkskabel Patch-ledning 90 grader Cat6a Lan-kabler
Den ultratynne designen (OD: 2,8 mm, 32 AWG) gir en ideell løsning for ledninger med høy tetthet (for eksempel skjult i tepper og hjørner) for å spare plass mer rimelig.
Gullbelagt kontakt, dobbel skjermet, ren kobberleder, de 4 parene med tvunnet-par ledninger er adskilt av kryssisolasjon, som effektivt reduserer krysstale, støy og interferens. UL-listet for å sikre mer pålitelig bruk hjemme og på kontoret.
Støtte båndbredde opptil 500 MHz og overføring av data med hastigheter opptil 10 Gbps, gir høyhastighetsoverføring for online spill, filmvisning, serverapplikasjoner, nettsky, videoovervåking og videostrømming.
Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet-kabel Cable Ethernet Cat6a de ángulo ultradelgado

Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet-kabel

Ultra Slim Cat6a Ethernet-kabel
Vänstervinkel UTP-nätverkspatchkabel
Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet-kabel
Ultra Slim Cat6a Ethernet Kort Kabel OD 2,8 mm
Ultra Slim Cat6 Ethernet-kabel RJ45 vänster till höger vinklad
Ultratunn Cat6 Ethernet-kabel RJ45 rätvinkel UTP-nätverkskabel patchkabel 90 graders Cat6a LAN-kablar
Den ultratunna designen (OD:2,8 mm, 32 AWG) ger en idealisk lösning för kabeldragning med hög densitet (till exempel gömd i mattor och hörn) för att spara utrymme mer rimligt.
Guldpläterad kontakt, dubbelskärmad, ren kopparledare, de 4 paren av tvinnade-par-trådar är åtskilda av korsisolering, vilket effektivt minskar överhörning, brus och störningar. UL-listad för att säkerställa mer tillförlitlig användning hemma och på kontoret.
Stöd för bandbredd upp till 500 MHz och sändning av data i hastigheter upp till 10 Gbps, ger höghastighetsöverföring för onlinespel, filmtittande, serverapplikationer, datormoln, videoövervakning och videoströmning.

Cable Ethernet Cat6a de ángulo ultradelgado

Cable Ethernet ultradelgado Cat6a
Cable de conexión de red UTP en ángulo izquierdo
Cable Ethernet Cat6a de ángulo ultradelgado
Cable corto Ethernet Ultra delgado Cat6a OD 2.8mm
Cable Ethernet ultradelgado Cat6 RJ45 en ángulo de izquierda a derecha
Cable Ethernet ultradelgado Cat6 RJ45 Cable de red UTP de ángulo recto Cable de conexión Cables Lan Cat6a de 90 grados
El diseño ultradelgado (OD: 2,8 mm, 32 AWG) proporciona una solución ideal para cableado de alta densidad (por ejemplo, oculto en alfombras y esquinas) para ahorrar espacio de manera más razonable.
Conector chapado en oro, doble blindaje, conductor de cobre puro, los 4 pares de cables de par trenzado están separados por aislamiento cruzado, lo que reduce eficazmente la diafonía, el ruido y las interferencias. Listado por UL para garantizar un uso más confiable en el hogar y la oficina.
Admite un ancho de banda de hasta 500 MHz y transmite datos a velocidades de hasta 10 Gbps, lo que proporciona una transmisión de alta velocidad para juegos en línea, visualización de películas, aplicaciones de servidor, computación en la nube, videovigilancia y transmisión de video.
Cavo Ethernet Cat6a ad angolo ultra sottile Cabo Ethernet Ultra Slim Up Angle Cat6a

Cavo Ethernet Cat6a ad angolo ultra sottile

Cavo Ethernet Cat6a ultra sottile
Cavo patch di rete UTP ad angolo sinistro
Cavo Ethernet Cat6a ad angolo ultra sottile
Cavo Ethernet ultra sottile Cat6a OD 2,8 mm
Cavo Ethernet ultra sottile Cat6 RJ45 ad angolo da sinistra a destra
Cavo Ethernet ultra sottile Cat6 RJ45 Cavo di rete UTP ad angolo retto Cavo patch Cavi LAN Cat6a da 90 gradi
Il design ultrasottile (OD: 2,8 mm, 32 AWG) fornisce una soluzione ideale per il cablaggio ad alta densità (ad esempio, nascosto in tappeti e angoli) per risparmiare spazio in modo più ragionevole.
Connettore placcato in oro, doppia schermatura, conduttore in rame puro, le 4 coppie di cavi a doppino intrecciato sono separate da isolamento incrociato, riducendo efficacemente la diafonia, il rumore e le interferenze. Elencato UL per garantire un uso più affidabile a casa e in ufficio.
Supporta larghezza di banda fino a 500 MHz e trasmissione di dati a velocità fino a 10 Gbps, fornendo una trasmissione ad alta velocità per giochi online, visione di film, applicazioni server, cloud computing, videosorveglianza e streaming video.

Cabo Ethernet Ultra Slim Up Angle Cat6a

Cabo Ethernet Ultra Slim Cat6a
Cabo de patch de rede UTP de ângulo esquerdo
Cabo Ethernet Ultra Slim Up Angle Cat6a
Ultra Slim Cat6a Ethernet Cabo curto OD 2,8 mm
Cabo Ethernet Ultra Slim Cat6 RJ45 em ângulo esquerdo para direito
Cabo Ethernet Ultra Slim Cat6 Cabo de rede UTP RJ45 de ângulo reto Patch Cord 90 graus Cat6a Lan Cabos
O design ultrafino (OD: 2,8 mm, 32 AWG) oferece uma solução ideal para fiação de alta densidade (por exemplo, escondida em tapetes e cantos) para economizar espaço de forma mais razoável.
Conector folheado a ouro, blindagem dupla, condutor de cobre puro, os 4 pares de fios de par trançado são separados por isolamento cruzado, reduzindo efetivamente a diafonia, o ruído e a interferência.UL Listado para garantir um uso mais confiável em casa e no escritório.
Suporta largura de banda de até 500 MHz e transmissão de dados em velocidades de até 10 Gbps, fornecendo transmissão de alta velocidade para jogos online, assistir filmes, aplicativos de servidor, computação em nuvem, vigilância por vídeo e streaming de vídeo.
Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet-kaapeli Ultraslanke Cat6a Ethernet-kabel met omhooggaande hoek

Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet-kaapeli

Ultra Slim Cat6a Ethernet-kaapeli
Vasemman kulman UTP-verkkokaapeli
Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet-kaapeli
Ultra Slim Cat6a Ethernet lyhyt kaapeli OD 2,8mm
Ultra Slim Cat6 Ethernet-kaapeli RJ45 vasemmalta oikeaan kulmaan
Ultra Slim Cat6 Ethernet-kaapeli RJ45 Oikean kulman UTP-verkkokaapelin liitäntäjohto 90 asteen Cat6a Lan -kaapelit
Erittäin ohut muotoilu (OD: 2,8 mm, 32 AWG) tarjoaa ihanteellisen ratkaisun suuritiheyksisille johdotuksille (esimerkiksi piilotettuna mattoon ja kulmiin) tilan säästämiseksi järkevämmin.
Kullattu liitin, kaksoissuojattu, puhdas kuparijohdin, 4 paria kierrettyjä parijohtoja on erotettu ristikkäiseristyksellä, mikä vähentää tehokkaasti ylikuulumista, melua ja häiriöitä. UL-listaus takaa luotettavamman käytön kotona ja toimistossa.
Tukee jopa 500 MHz:n kaistanleveyttä ja tiedonsiirtoa jopa 10 Gbps:n nopeudella, mikä tarjoaa nopean tiedonsiirron online-peleihin, elokuvien katseluun, palvelinsovelluksiin, pilvipalveluihin, videovalvontaan ja videon suoratoistoon.

Ultraslanke Cat6a Ethernet-kabel met omhooggaande hoek

Ultradunne Cat6a Ethernet-kabel
Linkshoekige UTP-netwerkpatchkabel
Ultraslanke Cat6a Ethernet-kabel met omhooggaande hoek
Ultradunne Cat6a Ethernet korte kabel, buitendiameter 2,8 mm
Ultradunne Cat6 Ethernet-kabel RJ45 Links naar Rechts gehoekt
Ultradunne Cat6 Ethernet-kabel RJ45 Rechthoekige UTP-netwerkkabel Patchkabel 90 graden Cat6a Lan-kabels
Het ultradunne ontwerp (OD: 2,8 mm, 32 AWG) biedt een ideale oplossing voor bedrading met hoge dichtheid (bijvoorbeeld verborgen in tapijten en hoeken) om redelijker ruimte te besparen.
Vergulde connector, dubbel afgeschermde, puur koperen geleider, de 4 paar twisted-pair draden zijn gescheiden door kruisisolatie, waardoor overspraak, ruis en interferentie effectief worden verminderd. UL-vermeld om betrouwbaarder gebruik thuis en op kantoor te garanderen.
Ondersteuning van bandbreedte tot 500 MHz en gegevensoverdracht met snelheden tot 10 Gbps, voor snelle verzending van online games, films kijken, servertoepassingen, cloudcomputing, videobewaking en videostreaming.
כבל Ethernet Cat6a עם זווית דק במיוחד كابل إيثرنت Cat6a رفيع للغاية بزاوية رفيعة
כבל Ethernet Cat6a Slim Up Angle

כבל Ethernet Cat6a דק במיוחד
כבל תיקון רשת UTP בזווית שמאלית
כבל Ethernet Cat6a Slim Up Angle
Ultra Slim Cat6a Ethernet כבל קצר OD 2.8 מ"מ
כבל אולטרה דק Cat6 Ethernet RJ45 בזווית משמאל לימין
כבל Ethernet Cat6 Slim Ultra RJ45 זווית ישרה UTP כבל תיקון כבל רשת 90 מעלות Cat6a כבלי LAN
העיצוב הדק במיוחד (OD:2.8mm,32 AWG) מספק פתרון אידיאלי לחיווט בצפיפות גבוהה (לדוגמה, מוסתר בשטיחים ובפינות) כדי לחסוך מקום בצורה סבירה יותר.
מחבר מצופה זהב, ממוגן כפול, מוליך נחושת טהור, 4 זוגות חוטי זוג מעוותים מופרדים על ידי בידוד צולב, מפחית ביעילות דיבור, רעש והפרעות. UL רשום כדי להבטיח שימוש אמין יותר בבית ובמשרד.
תמיכה ברוחב פס של עד 500 מגה-הרץ והעברת נתונים במהירויות של עד 10 ג'יגה-ביט לשנייה, מתן שידור מהיר למשחקים מקוונים, צפייה בסרטים, יישומי שרת, מחשוב ענן, מעקב וידאו והזרמת וידאו.

كابل إيثرنت Cat6a رفيع للغاية بزاوية رفيعة

كابل إيثرنت Cat6a رفيع للغاية
الزاوية اليسرى كابل تصحيح شبكة UTP
كابل إيثرنت Cat6a رفيع للغاية بزاوية رفيعة
كابل إيثرنت قصير رفيع للغاية Cat6a مقاس 2.8 مم
كابل إيثرنت فائق النحافة Cat6 RJ45 بزاوية من اليسار إلى اليمين
كابل إيثرنت Cat6 النحيف للغاية RJ45 بزاوية قائمة UTP سلك تصحيح كابل شبكة 90 درجة كابلات Cat6a Lan
يوفر التصميم الرفيع للغاية (OD: 2.8mm ، 32 AWG) حلاً مثاليًا للأسلاك عالية الكثافة (على سبيل المثال ، مخبأة في السجاد والزوايا) لتوفير المساحة بشكل معقول.
موصل مطلي بالذهب ومحمي مزدوج وموصل نحاسي نقي ، يتم فصل الأزواج الأربعة من الأسلاك الملتوية عن طريق العزل المتقاطع ، مما يقلل بشكل فعال من الحديث المتبادل والضوضاء والتداخل. UL مُدرج لضمان استخدام أكثر موثوقية في المنزل والمكتب.
دعم عرض النطاق الترددي حتى 500 ميجاهرتز ونقل البيانات بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ، مما يوفر نقلًا عالي السرعة للألعاب عبر الإنترنت ومشاهدة الأفلام وتطبيقات الخادم والحوسبة السحابية والمراقبة بالفيديو وتدفق الفيديو.

 

Ultra Slim Up Angle Cat6a Ethernet Cable

Leave a Message

Make you smile , is our mission. We are glad to reply all your questions about cables processing or our products. Please fill in the table below. Thank you

Submit